Nieuws (bron: TaxWin Praxis)

Kleine onderneming en de keuze voor de btw-vrijstellingsregeling: onderneem actie vóór 01.06.2024!

- Mei 1, 2024 -
Als uw omzet in 2023 niet hoger is dan € 25.000 exclusief btw, kunt u vanaf 01.07.2024 gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling. Wat betekent dit in de praktijk en wat moet u precies doen?
Lees meer...

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2024: Tax-On-Web nu beschikbaar!

- Mei 1, 2024 -
De fiscus heeft op 24.04.2024 zijn persconferentie gehouden over de aangifte in de personenbelasting. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Model bijlage voor aftrek beroepskosten huur sinds aj. 2024 is gepubliceerd in het BS!

- April 1, 2024 -
De fiscus heeft op 14.03.2024 het model van bijlage nr. 270 MLH om de (beroeps)huurkosten fiscaal in aftrek te brengen sinds aj. 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Aangifte personenbelasting aj. 2024 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

- April 1, 2024 -
De fiscus heeft op 22.03.2024 het formulier (en de voorbereidende documenten) voor de aangifte in de personenbelasting aj. 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Attest energiebesparende investeringen uiterlijk 31.03.2024 aanvragen!

- Maart 1, 2024 -
Energiebesparende investeringen kunnen recht geven op een aftrek van 20,5%. De betrokken vennootschappen en eenmanszaken moeten dan wel tegen 31.03.2024 actie ondernemen! Waarover gaat het?
Lees meer...

Regeling verplichte elektronische facturatie vanaf 2026 gepubliceerd in het BS!

- Maart 1, 2024 -
Op 20.02.2024 is de regeling omtrent de verplichte elektronische facturatie voor bepaalde transacties met inwerkingtreding 01.01.2026 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS). Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Stijging voordeel alle aard bedrijfswagen in 2024?

- Februari 1, 2024 -
Op 30.01.2024 werd op voorstel van minister Van Peteghem een akkoord bereikt binnen de regering om de zgn. referentie-CO2-uitstoot maar lichtjes te doen dalen zodat het voordeel alle aard van een bedrijfswagen voor 2024 niet te sterk stijgt. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Hogere thuiswerkvergoeding sinds 1 december 2023!

- Februari 1, 2024 -
Zoals u wellicht weet, kunnen werknemers die regelmatig thuiswerken daarvoor een forfaitaire ‘thuiswerkvergoeding’ krijgen. Naar aanleiding van de recentste indexaanpassing kunt u als werkgever sinds 1 december 2023 opnieuw een iets hoger bedrag belastingvrij toekennen, alsook vrij van RSZ.
Lees meer...

Hogere dag- en nachtvergoeding sinds 01.12.2023!

- Januari 1, 2024 -
Sinds 1 december kan u als bedrijfsleiders opnieuw een iets hogere vergoeding uit uw vennootschap opnemen voor binnenlandse verplaatsingen (circ. 2023/C/98, 07.12.2023). Om hoeveel gaat het en wat zijn de spelregels?
Lees meer...

Kilometervergoeding: kwartaaltarief sinds 01.01.2024 is gekend!

- Januari 1, 2024 -
Het officiële tarief van de belastingvrije kilometervergoeding voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 is bekend. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en wat is hierbij van belang?
Lees meer...