Nieuws (bron: TaxWin Praxis)

Handelstransacties: interestvoet 2e semester 2023 gepubliceerd in het Staatsblad!

- December 1, 2023 -
De nieuwe interestvoet die van toepassing is ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties voor het tweede semester van 2023 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS 29.09.2023). Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Vennootschapsbijdrage betalen uiterlijk 31.12.2023!

- December 1, 2023 -
Vennootschappen moeten in principe jaarlijks vennootschapsbijdrage betalen. Zoals u wellicht weet wijzigt de Programmawet van 26.12.2022 (BS 29.12.2022) sinds 2023 het moment waarop de betaling uitgevoerd moet worden naar 31.12 (i.p.v. 30.06) en voert deze eveneens een automatische indexering in. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Btw-renovatietarief 6%: hoe de termijn van 10 jaar berekenen?

- November 1, 2023 -
Om het verlaagd btw-tarief van 6% te kunnen genieten voor werken in onroerende staat, moet het onroerend goed namelijk minstens 10 jaar hoofdzakelijk als privéwoning in gebruik genomen geweest zijn. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

KB berekeningsmodaliteiten mobiliteitsbudget gepubliceerd!

- November 1, 2023 -
Tot op heden bestond er nog veel onduidelijkheid over de precieze berekeningswijze van het mobiliteitsbudget. Via een KB van 10.09.2023 geeft de regering nu de nodige toelichting. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Een leverancier of klant met ondernemingsnummer beginnend met ‘1’?

- Oktober 2, 2023 -
Wees niet verrast als u plots een klant of leverancier hebt waarvan het ondernemingsnummer begint met een ‘1’. Dit is het nieuwe eerste cijfer dat toegekend wordt voor pas opgerichte entiteiten (eenmanszaken, rechtspersonen,…). Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Brussel: invoering vriendenerfenis en gelijkschakeling samenwonenden met gehuwden/WS!

- Oktober 2, 2023 -
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Ordonnantie tot modernisering van de successierechten goedgekeurd op 30.06.2023. Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om een familielid (bv. broer of zus), vriend, enz. iets na te laten tegen een gunsttarief van 3% (tot € 15.000). Ook komt er vanaf dan in de successierechten een gelijkschakeling van feitelijk samenwonende partners met gehuwden en wettelijk samenwonende partners (WS). Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Tarief fiscale interesten voor 2024 is gekend!

- Augustus 11, 2023 -
Naar jaarlijkse gewoonte heeft de fiscus de fiscale rentevoeten voor het volgende kalenderjaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Waarover gaat het precies en welke percentages zijn er in 2024 van toepassing?
Lees meer...

Kilometervergoeding: nieuwe tarieven sinds 01.07.2023!

- Augustus 1, 2023 -
Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 werd bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en wat is hierbij van belang?
Lees meer...

Btw: versoepelingen voor de zomer van 2023

- Juli 3, 2023 -
De administratie voorziet net zoals de vorige jaren bepaalde toleranties ten aanzien van de termijnen voor het indienen van de btw-aangiften voor de zomer van 2023. Wat moet u hierover precies weten?
Lees meer...

Neerlegging jaarrekening: actie ondernemen vóór 01.08.2023!

- Juli 3, 2023 -
Vennootschappen moeten hun jaarrekening binnen een bepaalde termijn neerleggen bij de Nationale Bank van België, zoniet riskeren ze een boete. Wat is de uiterlijke indieningstermijn en welke boetes riskeert u als u te laat bent?
Lees meer...