Verkoopsvoorwaarden

Lefebvre Sarrut Belgium is een uitgeverij van professionele informatie. Het aanbod omvat onder meer boeken, kennisbanken, software, tijdschriften, bulletins, toepassingsprogramma’s, hulpmiddelen ter ondersteuning van het beleid, opleidingen, advertentieruimte …

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de geleverde diensten en de te koop aangeboden goederen door Lefebvre Sarrut Belgium.

Lefebvre Sarrut Belgium nv
Maatschappelijke zetel: Hoogstraat, 139/6, 1000 Brussel, België

BTW: BE0436.181.878
RPR: Brussel

Het volledig overzicht van onze verkoopsvoorwaarden kunt u hier downloaden.