Nieuws (bron: TaxWin Praxis)

Stijging voordeel alle aard bedrijfswagen in 2024?

- Februari 1, 2024 -
Op 30.01.2024 werd op voorstel van minister Van Peteghem een akkoord bereikt binnen de regering om de zgn. referentie-CO2-uitstoot maar lichtjes te doen dalen zodat het voordeel alle aard van een bedrijfswagen voor 2024 niet te sterk stijgt. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Hogere thuiswerkvergoeding sinds 1 december 2023!

- Februari 1, 2024 -
Zoals u wellicht weet, kunnen werknemers die regelmatig thuiswerken daarvoor een forfaitaire ‘thuiswerkvergoeding’ krijgen. Naar aanleiding van de recentste indexaanpassing kunt u als werkgever sinds 1 december 2023 opnieuw een iets hoger bedrag belastingvrij toekennen, alsook vrij van RSZ.
Lees meer...

Hogere dag- en nachtvergoeding sinds 01.12.2023!

- Januari 1, 2024 -
Sinds 1 december kan u als bedrijfsleiders opnieuw een iets hogere vergoeding uit uw vennootschap opnemen voor binnenlandse verplaatsingen (circ. 2023/C/98, 07.12.2023). Om hoeveel gaat het en wat zijn de spelregels?
Lees meer...

Kilometervergoeding: kwartaaltarief sinds 01.01.2024 is gekend!

- Januari 1, 2024 -
Het officiële tarief van de belastingvrije kilometervergoeding voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 is bekend. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en wat is hierbij van belang?
Lees meer...

Handelstransacties: interestvoet 2e semester 2023 gepubliceerd in het Staatsblad!

- December 1, 2023 -
De nieuwe interestvoet die van toepassing is ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties voor het tweede semester van 2023 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS 29.09.2023). Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Vennootschapsbijdrage betalen uiterlijk 31.12.2023!

- December 1, 2023 -
Vennootschappen moeten in principe jaarlijks vennootschapsbijdrage betalen. Zoals u wellicht weet wijzigt de Programmawet van 26.12.2022 (BS 29.12.2022) sinds 2023 het moment waarop de betaling uitgevoerd moet worden naar 31.12 (i.p.v. 30.06) en voert deze eveneens een automatische indexering in. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Btw-renovatietarief 6%: hoe de termijn van 10 jaar berekenen?

- November 1, 2023 -
Om het verlaagd btw-tarief van 6% te kunnen genieten voor werken in onroerende staat, moet het onroerend goed namelijk minstens 10 jaar hoofdzakelijk als privéwoning in gebruik genomen geweest zijn. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

KB berekeningsmodaliteiten mobiliteitsbudget gepubliceerd!

- November 1, 2023 -
Tot op heden bestond er nog veel onduidelijkheid over de precieze berekeningswijze van het mobiliteitsbudget. Via een KB van 10.09.2023 geeft de regering nu de nodige toelichting. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Een leverancier of klant met ondernemingsnummer beginnend met ‘1’?

- Oktober 2, 2023 -
Wees niet verrast als u plots een klant of leverancier hebt waarvan het ondernemingsnummer begint met een ‘1’. Dit is het nieuwe eerste cijfer dat toegekend wordt voor pas opgerichte entiteiten (eenmanszaken, rechtspersonen,…). Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Brussel: invoering vriendenerfenis en gelijkschakeling samenwonenden met gehuwden/WS!

- Oktober 2, 2023 -
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Ordonnantie tot modernisering van de successierechten goedgekeurd op 30.06.2023. Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om een familielid (bv. broer of zus), vriend, enz. iets na te laten tegen een gunsttarief van 3% (tot € 15.000). Ook komt er vanaf dan in de successierechten een gelijkschakeling van feitelijk samenwonende partners met gehuwden en wettelijk samenwonende partners (WS). Wat moet u hierover weten?
Lees meer...