Nieuws (bron: TaxWin Praxis)

Km-vergoeding: regeling indexering per kwartaal gepubliceerd in het Staatsblad!

- November 16, 2022 -

Werkgevers kunnen hun personeel voor beroepsverplaatsingen met hun privé-auto een km-vergoeding toekennen die belastingvrij en vrij van RSZ is. Dit kan ook voor de bedrijfsleider die zijn privéauto gebruikt voor verplaatsingen namens zijn vennootschap. Wat wijzigt er?

Lees meer...

Vennootschapsbijdrage betalen vóór 31.12.2022!

- November 1, 2022 -
In principe moet de vennootschapsbijdrage ieder jaar tegen uiterlijk 30.06 betaald worden, maar net zoals de twee voorbije jaren besliste de federale regering om extra uitstel toe te kennen tot en met 30.12. Moet ook uw vennootschap die bijdrage betalen en wat als u dit niet tijdig doet?
Lees meer...

Twee maanden extra tijd voor betaling pb, VenB, RPB en bni aj. 2022!

- November 1, 2022 -
De fiscus verleent naar aanleiding van de energiecrisis een bijkomende termijn van twee maanden voor het betalen van de aanslagbiljetten personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting en bni voor aanslagjaar 2022. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Vraag vóór 30.09.2022 de terugbetaling van buitenlandse btw (EU) aan!

- Augustus 11, 2022 -
Wenst u de btw te recupereren die u betaald heeft in een andere EU-lidstaat, dan moet u hiervoor tijdig een verzoek indienen. Waar moet u aan denken en hoeveel tijd heeft u?
Lees meer...

Opnieuw indexatie dagvergoeding vanaf 01.09.2022!

- Augustus 10, 2022 -
Vanaf 1 september kan u als bedrijfsleiders opnieuw een iets hogere dagvergoeding opnemen uit uw vennootschap. Om hoeveel gaat het en wat zijn de spelregels?
Lees meer...

Geen cumul verhoogde aftrek laadpalen en investeringsaftrek!

- Juli 6, 2022 -
Investeert een eenmanszaak of vennootschap in laadpalen die ‘publiek toegankelijk’ zijn, dan kan ze die kosten tot 200% aftrekken. Een nieuwe wet die op 21.06.2022 werd goedgekeurd voert nu ondermeer een verbod in om die verhoogde aftrek te combineren met de gewone investeringsaftrek. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Hogere kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022!

- Juni 28, 2022 -
Het nieuwe tarief van de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022 werd op 27.06.2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en welke wijzigingen zijn er mogelijk nog op komst?
Lees meer...

Btw: versoepelingen voor de zomer van 2022

- Juni 13, 2022 -
De administratie voorziet bepaalde toleranties ten aanzien van de termijnen voor het indienen van de btw-aangiften voor de zomer van 2022. Wat moet u hierover precies weten?
Lees meer...

Opnieuw hogere dagvergoeding sinds 1 juni 2022!

- Juni 1, 2022 -
Bestuurders van vennootschappen en werknemers kunnen sinds 1 juni opnieuw een iets hogere dagvergoeding ontvangen. Een gevolg van de fors stijgende index... Om hoeveel gaat het en wat zijn de spelregels?
Lees meer...

Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2022: Biztax nu beschikbaar!

- Mei 17, 2022 -
Sinds 17.05.2022 is Biztax beschikbaar om de aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners-vennootschappen in te dienen voor aanslagjaar 2022.
Lees meer...