Nieuws (bron: TaxWin Praxis)

Vraag vóór 30.09.2022 de terugbetaling van buitenlandse btw (EU) aan!

- Augustus 11, 2022 -
Wenst u de btw te recupereren die u betaald heeft in een andere EU-lidstaat, dan moet u hiervoor tijdig een verzoek indienen. Waar moet u aan denken en hoeveel tijd heeft u?
Lees meer...

Opnieuw indexatie dagvergoeding vanaf 01.09.2022!

- Augustus 10, 2022 -
Vanaf 1 september kan u als bedrijfsleiders opnieuw een iets hogere dagvergoeding opnemen uit uw vennootschap. Om hoeveel gaat het en wat zijn de spelregels?
Lees meer...

Geen cumul verhoogde aftrek laadpalen en investeringsaftrek!

- Juli 6, 2022 -
Investeert een eenmanszaak of vennootschap in laadpalen die ‘publiek toegankelijk’ zijn, dan kan ze die kosten tot 200% aftrekken. Een nieuwe wet die op 21.06.2022 werd goedgekeurd voert nu ondermeer een verbod in om die verhoogde aftrek te combineren met de gewone investeringsaftrek. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Hogere kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022!

- Juni 28, 2022 -
Het nieuwe tarief van de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022 werd op 27.06.2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en welke wijzigingen zijn er mogelijk nog op komst?
Lees meer...

Btw: versoepelingen voor de zomer van 2022

- Juni 13, 2022 -
De administratie voorziet bepaalde toleranties ten aanzien van de termijnen voor het indienen van de btw-aangiften voor de zomer van 2022. Wat moet u hierover precies weten?
Lees meer...

Opnieuw hogere dagvergoeding sinds 1 juni 2022!

- Juni 1, 2022 -
Bestuurders van vennootschappen en werknemers kunnen sinds 1 juni opnieuw een iets hogere dagvergoeding ontvangen. Een gevolg van de fors stijgende index... Om hoeveel gaat het en wat zijn de spelregels?
Lees meer...

Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2022: Biztax nu beschikbaar!

- Mei 17, 2022 -
Sinds 17.05.2022 is Biztax beschikbaar om de aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners-vennootschappen in te dienen voor aanslagjaar 2022.
Lees meer...

Grensbedrag verhoogd: geen fiche 281.50 tot € 250!

- Mei 10, 2022 -
Uiterlijk 29.06.2022 moet u als zelfstandige, vrije beroeper of vennootschap voor de in 2021 betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, geschenken enz. per verkrijger een fiche 281.50 opmaken, tenzij u een BTW-conforme factuur heeft ontvangen. Voor 2020 hoefde dit niet indien de verkrijger op jaarbasis maximaal 125 euro had ontvangen. Dit grensbedrag wordt voor de toekenningen in 2021 opgetrokken.
Lees meer...

Aangifte personenbelasting aj. 2022: Tax-On-Web nu beschikbaar!

- April 28, 2022 -
De fiscus heeft op 27.04.2022 zijn persconferentie gehouden over de aangifte in de personenbelasting aj. 2022.
Lees meer...

Overbruggingsrecht ‘Oekraïne’ tot en met 30.06.2022!

- April 12, 2022 -
Het kernkabinet heeft beslist om een crisis-overbruggingsrecht in te voeren voor zelfstandigen die zwaar getroffen worden door het conflict in Oekraïne. Daarnaast wordt ook het overbruggingsrecht ‘in geval van quarantaine of opvang van een kind’ verlengd. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...