Nieuws (bron: TaxWin Praxis)

Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2022: Biztax nu beschikbaar!

- Mei 17, 2022 -
Sinds 17.05.2022 is Biztax beschikbaar om de aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners-vennootschappen in te dienen voor aanslagjaar 2022.
Lees meer...

Grensbedrag verhoogd: geen fiche 281.50 tot € 250!

- Mei 10, 2022 -
Uiterlijk 29.06.2022 moet u als zelfstandige, vrije beroeper of vennootschap voor de in 2021 betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, geschenken enz. per verkrijger een fiche 281.50 opmaken, tenzij u een BTW-conforme factuur heeft ontvangen. Voor 2020 hoefde dit niet indien de verkrijger op jaarbasis maximaal 125 euro had ontvangen. Dit grensbedrag wordt voor de toekenningen in 2021 opgetrokken.
Lees meer...

Aangifte personenbelasting aj. 2022: Tax-On-Web nu beschikbaar!

- April 28, 2022 -
De fiscus heeft op 27.04.2022 zijn persconferentie gehouden over de aangifte in de personenbelasting aj. 2022.
Lees meer...

Overbruggingsrecht ‘Oekraïne’ tot en met 30.06.2022!

- April 12, 2022 -
Het kernkabinet heeft beslist om een crisis-overbruggingsrecht in te voeren voor zelfstandigen die zwaar getroffen worden door het conflict in Oekraïne. Daarnaast wordt ook het overbruggingsrecht ‘in geval van quarantaine of opvang van een kind’ verlengd. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Aangifte personenbelasting aj. 2022 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

- Maart 29, 2022 -

De fiscus heeft op 28.03.2022 het formulier (en de voorbereidende documenten) voor de aangifte in de personenbelasting aj. 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat moet u hierover weten?

Lees meer...

Corona en Oekraïne: vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid tot 30.06.2022!

- Maart 21, 2022 -

De federale regering heeft de soepele regeling inzake tijdelijke werkloosheid verlengd tot en met 30.06.2022. Naast de coronacrisis wordt nu echter ook de oorlog in Oekraïne aanvaard als overmacht. Wat moet u hierover weten?

Lees meer...

Bekendmaking akten van vennootschappen: nieuwe tarieven vanaf 01.03.2022 zijn gekend!

- Februari 15, 2022 -
Op 14.02.2022 zijn de kosten, die aangerekend worden om akten van vennootschappen en verenigingen bekend te maken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 maart. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Meer bescherming bij betalingsachterstand in handelstranacties!

- Februari 10, 2022 -
Doet u zaken met andere ondernemers, dan is de zgn. Wet betalingsachterstand in handelstransacties van toepassing. Wat regelt die wet precies en wat is er sinds 01.02.2022 gewijzigd?
Lees meer...

Taxshelter voor startende vennootschappen en groeibedrijven: verhoging bedragen!

- Januari 5, 2022 -
Taxshelter biedt een belastingvermindering voor wie rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. via een crowdfundingplatform) geld inbrengt in een startende vennootschap en/of groeibedrijf in ruil voor aandelen. Met de programmawet van 27.12.2021 zijn bepaalde grensbedragen aanzienlijk verhoogd. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Forfaitaire waardering gratis verwarming en elektriciteit ingeperkt sinds 01.01.2022

- Januari 4, 2022 -
De regering heeft op 27.12.2021 een KB in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat het toepassingsgebied beperkt voor de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard (VAA) voor elektriciteit en verwarming in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...