Nieuws (bron: TaxWin Praxis)

Tarief fiscale interesten voor 2024 is gekend!

- Augustus 11, 2023 -
Naar jaarlijkse gewoonte heeft de fiscus de fiscale rentevoeten voor het volgende kalenderjaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Waarover gaat het precies en welke percentages zijn er in 2024 van toepassing?
Lees meer...

Kilometervergoeding: nieuwe tarieven sinds 01.07.2023!

- Augustus 1, 2023 -
Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 werd bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en wat is hierbij van belang?
Lees meer...

Btw: versoepelingen voor de zomer van 2023

- Juli 3, 2023 -
De administratie voorziet net zoals de vorige jaren bepaalde toleranties ten aanzien van de termijnen voor het indienen van de btw-aangiften voor de zomer van 2023. Wat moet u hierover precies weten?
Lees meer...

Neerlegging jaarrekening: actie ondernemen vóór 01.08.2023!

- Juli 3, 2023 -
Vennootschappen moeten hun jaarrekening binnen een bepaalde termijn neerleggen bij de Nationale Bank van België, zoniet riskeren ze een boete. Wat is de uiterlijke indieningstermijn en welke boetes riskeert u als u te laat bent?
Lees meer...

Vanaf 01.09.2023 betere bescherming voor particuliere slechte betalers!

- Juni 1, 2023 -
Vanaf 01.09.2023 moeten ondernemers (eenmanszaken, vennootschappen of vzw’s) zich aan striktere regels houden voor de interesten en de schadevergoedingen die zij kunnen vragen aan particuliere klanten die niet tijdig betalen. De betreffende wet werd op 23.05.2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat moet u hierover precies weten?
Lees meer...

Kleine onderneming en de keuze voor de btw-vrijstellingsregeling: onderneem actie vóór 10.06.2023!

- Juni 1, 2023 -
Als uw omzet in 2022 niet hoger is dan 25.000 euro exclusief btw, kunt u vanaf 01.07.2023 gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling. Wat betekent dit in de praktijk en wat moet u precies doen?
Lees meer...

Kilometervergoeding: tarief 2de kwartaal 2023 is gekend!

- Mei 1, 2023 -
Werknemers en bedrijfsleiders van een vennootschap die met hun eigen auto beroepsverplaatsingen doen kunnen hiervoor een kilometervergoeding ontvangen die belastingvrij is en vrij van RSZ/sociale bijdragen. Sinds 1 april 2023 moet u rekening houden met een iets lager bedrag. Hoe zit dat juist?
Lees meer...

Aangifte personenbelasting aj. 2023: Tax-On-Web nu beschikbaar!

- Mei 1, 2023 -
De fiscus heeft op 26.04.2023 zijn persconferentie gehouden over de aangifte in de personenbelasting aj. 2023.
Lees meer...

Aangifte personenbelasting aj. 2023 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

- April 1, 2023 -
De fiscus heeft op 31.03.2023 het formulier (en de voorbereidende documenten) voor de aangifte in de personenbelasting aj. 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat moet u hierover weten?
Lees meer...

Voorafbetalingen 2023: eerste deadline 11 april!

- April 1, 2023 -
Zelfstandigen en vennootschappen die niet of onvoldoende voorafbetalen krijgen daarvoor in principe een boete. Hoe vroeger in het boekjaar u voorafbetaalt, hoe hoger het zgn. verminderingspercentage en hoe sneller die boete tot nul herleid wordt. Welke deadlines en percentages gelden er voor inkomstenjaar 2023?
Lees meer...